तामाङ नाम, तामाङ जातीको पहिचान हुन सक्छ ? प्रयोग एक !

परिचयको लागि मनुवाले आफु भन्दा ठुलाहरु मार्फत या जाती सस्कार अनुसार एउटा नाम पाउछ । अर्थात उसलाई त्यही नामले परिवार समाजले चिन्छ ।  मान्छेको नाम रखाई समय अनुसार फरक फरक हुन्छ । हाम्रो समाजमा जाती, भाषा, धर्म अनुसार वच्चाको नाम राख्नु स्वभाबिकै हो भने टि.भी तथा...

संस्कृति