sailungonline.com ग्योबल भोइस प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित न्यूज पोर्टल हो । अनलाइनलाई यहाँको उद्योग/व्यवसाय/फर्मको विज्ञापन उपलब्ध गरी सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

sailungonline.com ले निम्नानुसार विज्ञापन दर रेट निर्धारण गरेकोे छ । तपाईको उद्योग/व्यवसाय/स्कुल–कलेज/संघसंस्थाको व्यवसायीक विज्ञापन/सन्देशमूलक सामग्रीहरु प्रकाशन गरी उद्योग/व्यवसाय/संघसंस्थाको प्रवर्द्र्धन गर्न अनुरोध छ ।

ब्यबसाय प्रवर्दन हितका लागि बिशेष आपसी समझदारीमा पनि मूल्य निर्धारण गर्न सकिने छ ।

पत्रपत्रिका

सबै