सहयोग तथा सम्मान

| काठमाडाैं

शैलुङ ज्याङछ्युप छ्योर्तेन निर्माणका सहयोगदाताहरु

क्र.सं. नाम ठेगाना सम्पर्क सहयाेग रकम
श्रदेय टुल्कु लाेसाङ नाम्गेल रिम्पाेछे बाैद्ध–, काठमाडाै.   ४,००,०००
नाम्ग्याल रिम्पाेछे फाउण्डेसन नेपाल बाैद्ध–, काठमाडाै. ४४७७८४५ ३,८३,०००
सेरप शेर्पा  डडुवा, ७ रामेछाप  ९८४१२८४०५६ २,२५,०००
कर्म याङ्गेल लामा  फस्कु ५ दाेलखा  ९८४१७८६४३६ २,००,०००
बिरमान लामा (फ्याफुल्ला निर्माण सेवा) ठूलाेपाखार सिपा. ९८५१०६३४१४ २,००,०००
उर्गेन शेर्पा डडुवा ७ रामेछाप ९८४७२६७५४४ १,५०,०००
बिनाेद लामा याेञ्जन परिवार  ठूलाेधादिङ  सिपा  ९५५१०२६६५७ १,५०,०००
सम्बर ग्यापक  मेलुङ ४ दाेलखा  ९८४१२७४६६७ १,११,१११
तेजबहादुर ग्यापक  मेलुङ दाेलखा ९८५१०५१९२५ १,११,१११
१० जनक बहादुर लामा  मेलुङ ४ दाेलखा  ९८५१०९८८४१ १,११,१११
११ डम्बर बहादुर माेक्तान  दाेरम्बा २ रामेछाप    १,११,१११
१२ तुल बहादुर घिसिङ दुधपाेखरी १ दाेलखा  ९८५११६६१३३ १,११,१११
१३ गाेपाल याेञ्जन  डडुवा रामेछाप    १,१०,५००
१४ मिङमार कर्म फाउण्डेशन  भेट्पु ६ दाेलखा ९८५१०४१५७२ १, ०५,०५५
१५ पासाङ शेर्पा (शेर्पा हेरिटेज टुर्स) ठमेल काठमाडाैं  ९८४१५७५१७२ १,०५,०५५
१६ मान बहादुर तामाङ थाेकर  मेलुङ ३ दाेलखा  ९८४१०३५९०२ १,०३,१११
१७ स्व. ज्ञान वहादुर तामाङ  दाेरम्बा २ रामेछाप  ९८४११९७५२५ १,००,१११
१८ साङ्गे छ्याेइिलङ गुम्बा  किमडाेल स्वयम्भु  ९७४११५०६९ १,००,०००
१९ मिन दाेर्जे तामाङ  सागाचोक ८ सि.पाञ   १,००,०००
२० मागापाैवा तामाङ समाज  रामहिटी बाैद्द ९८४१७०६७५६ ७४,३५५
२१ पेमा ठेली गुम्बा लामा प्रमुख गाेपिलाल  डडुवा पात्ले  ९८१६८००९८६ ५५,५५५
२२ धावा लामा  मेलुङ ३ दाेलखा  ९८१८९९२९४३ ५५,५५५
२३ स्व. फुल केशरी लामा  बाैंद्द ६ काठमाडाैं  ९८५१०२११३४ ५१,०००
२४ निमा शेर्पा  डडुवा ७ रामेछाप  ९८४१७२८५४६ ५०,५५५
२५ हाेम बहादुर घिसिङ  माझीफेदा ४ काभ्रे ९७४१३९२०२१ ५०,५०५
२६ फुर्साङ दाेर्जे तामाङ  मुलपानी  ९८४१७४९२४२ ५०,०००
२७ मान बहादुर याेञ्जन  रामेछाप    ५०,०००
२८ अनिल घिसिङ  बेथान रामेछाप ९८५१०३०३५३ ५०,०००
२९ शेरप लामा    ९८४१६९६०२० ५०,०००
३० विकाश माेक्तान  शैलुङ २ भुरूङ्गा  ९८१८०७७९०३ ५०,०००
३१ सुन्दर याेञ्जन परिवार  दाेरम्बा २ ९८५१००५६६३ ५०,०००
३२ कृष्णा तितुङ धनकुटा ९८४२१५६३८० ५०,०००
३३ भु पु क्या. खम्बध्वज माेक्तान  भुरूङ्गा  ९८४१४६४५१८ ३४,४४०
३४ चुन्दुर्इ लामा  मङसीरे दाेरम्बा  ९८४०२३१८६३ ३०,१५०
३५ लवाङ लामा शैलुङ १ दाेलखा  ९७४१०४८००२ ३०,०००
३६ राेहन माेक्तान  काँटकुँटी ३ दाेलखा  ९८४१६२९६५६ ३०,०००
३७ काले तामाङ शैलुङ्गेश्वरी ६ दाेलखा  ९८५१०९९४५४ ७६,६०५
३८ श्रीहरी श्रेष्ठ  गाेठागाउँ, रामेछाप    २५,५५५
३९ रविन लामा  ककनी नुवाकाेट  ९८४१८१९०३५ २५,५०५
४० ढाल बहादुर तामाङ  मागपाैंवा ३ दाेलखा  ९८४१०१४७०० २५,५०५
४१ साङ्गेल शेर्पा  सुस्याछयावती, दाेलखा  ९८४१९४५८१९ २५,५०१
४२ लाेकमान घिसिङ - ९८५१०९४२६७ २५,५२५
४३ दावा याेञ्जन परिवार चाेथाङ, दाेलखा ९८४१२३७१८१ २५,१२५
४४ हेम सुनुवार परिवार पुरानो बानेश्वर ९८४१२८७४४४ २५,०२५
४५ सङलाल घिसिङ शैलुङ-१, सासिम, दोलखा ९८५११७६७९० २५,०५५
४६ एम कार्की     २५,०२५
४७ दया मैनाली धाेवीघाट, ललितपुर ९८४१८०३७१९ २५,०००
४८ निर्मला लामा मोक्तान     २५,०००
४९ बाबुलाल तामाङ मेलुङ-३, दोलखा ९८०३२३१८३४ २५,०००
५० सोनम थोकर भीनपा, दोलखा ९८५१०८४२९० २५,०००
५१ डण्डुप लामा पीपलबोट, बाैद्ध, काठमाडाै ९८१३३६८०५७ २५,०००
५२ कालसाङ शेर्पा पर्चुगल   २४,५५०
५३ निर्मला तामाङ काभ्रे, चोवास ९८१३१८५१४१ २१,१०५
५४ इशा उप्रेती लाजिम्पाट, काठमाडाैं   २१,०००
५५ बि.ए.सी. भोलेण्टियर बाैद्ध, तिनचुली   २०,९६५
५६ सानुमाया तामाङ कपन, काठमाडाै. ९८४१३६१५४१ २०,५००
५७ लामा प्रेमबहादुर तामाङ डडुवा-७, रामेछाप ९८०३९०४१५६ २०,०००
५८ सुनिल लामा  ढुङ्गे दाेलखा  ९८६८०८६८३ २०,०००
५९ छिमरेन्जी शेर्पा डडुवा ७ रामेछाप    २०,०००
६० छेवाङ तेन्जिङ लामा  मागापाैवा ४ दाेलखा ९८४१८१०५२ १५,५२५
६१ रत्न बहादुर लामा  काटाकुटी दाेलखा ९८१३२३०८११ १५,०००
६२ वाङदी शेर्पा  बाैद्द टुसाल  ९५१०७९९४७ १५,१०५
६३ सस्यु डाेल्मा परिवार  दाेरम्बा माने, रामेछाप    १५,५००
६४ स्व. छेमेन्दाे लाा, स्व. धनलक्ष्मी लामा  कुल्बी कनरन    १५,५५५
६५ कुल बहादुर घिसिङ  शैलुङ १    १५,००५
६६ पेम्बा तामाङ माेक्तान  जाेरपाटी काठमाडाैं  ९८०३४८५६३० १५,०००
६७ दावा शेर्पा  डडुवा ७ रामेछाप  ९८४१०२४०७२ १५,०००
६८ केशरी लामा हातीवन ललितपुर  ९८६०६८५६२५ १५,०००
६९ दिल मायाँ तामाङ      १५,०००
७० न्हवाङ तेन्जिङ तामाङ  बाैद्द तिनचुली  ९८४३२५९२४४ १५,०००
७१ लाक्पा ठिन्ले शेर्पा  बाैद्द तिनचुली  ९८५१०२६९७४ १५,०००
७२ ग्याम्जाे शेर्पा  दाेरम्बा १ डडुवा जर्मनी  ९८४१३३८८८९ १२,५००
७३ बिर बहादुर गाेले  खहरे १ दाेलखा  ९८५१०८५१७७ ११,१११
७४ किरण माेक्तान परिवार  पकरवास ९ रामेछाप  ९८५१०५५०७० ११,१११
७५ रामशरण याेञ्जन तिनचुली बाैद्द  ९८४१६०९५६१ ११,१११
७६ राजन अधिकारी  गैडाकाेट ९८४७०९६०६६ ११,१११
७७ वित्रम याेञ्जन तामाङ  भि. न.पा. ६ चाेथाङ ९८४१८७७०८१ ११,१५५
७८ जिवीत कार्की  मेलुङ ४ दाेलखा    ११,१११
७९ यमलाल माेक्तान  दाेरम्बा २ रामेछाप  ९८०४९८११८ ११,१११
८० कुमार घिसिङ  भुरूङगा दाेलखा  ९८४१९५०६१० ११,१०८
८१ मनि कुमार लामा  कपन काठमाडाैं    ११,०००
८२ राकेश कुमार स्याङदान  कपन १४ काठमाडाैं  ९८४१६७५३१० १०,५५१
८३ छिरिङ लामा माेक्तान  भुरूङगा २ दाेलखा  ९८६०३१६३८६ १०,५६०
८४ सम्पुर्ण कुमार लामा  बाैद्द ६ काठमाडाैं    ११,५००
८५ फुर्वा छिरिङ शेर्पा  सिन्धुपाल्चाेक  ९८४१२४२१४९ १०,१५०
८६ गणेश माेक्तान  छारे ३ दाेलखा  ९८४१८४१०५२ १०,०१५
८७ छन्या शेर्पा  भि.न.पा. १३ दाेलखा  ९८५१०६६२८५ १०,१११
८८ शम्भु थाेकर  गाैश्वरा रामेछाप  ९६२११४५३१२ १०,१०५
८९ जित बहादुर पाख्रिन  मेलुङ ३ घ्याङ  ९८४१२२१८६९ १०,१००
९० नवाङ शेर्पा दाेरम्बा १    १०,१००
९१ निमा याेञ्जन  चाेथाङ ९८४१७२६४६६ १०,०५५
९२ निमा माेक्तन परिवार  शैलुङ ३ दाेलखा  ९८४१४४४१७० १०,००५
९३ पहल सिं माेक्तान  गागल भदाैरे रामेछाप  ९८४४०४४८३९ १०,००५
९४ मकर बहादुर घिसिङ  गेलु ७ रामेछाप  ९८४९७०७२४७ १०,१००
९५ हिमाली शेर्पा समाज  चुच्चेपाटी    १०,०००
९६ अानी पासाङ लामा  पङगेरी गुम्बा दाेरम्बा    १०,०००
९७ मान वहादुर थाेकर  मेलुङ ३ दाेलखा  ९८४१९६८७४४ १०,५००
९८ बिदुर शर्मा  मेलुङ ३ दाेलखा  ९८५११७९७७८ १०,५००
९९ कार्साङ दिकी शेर्पा  डडुवा ७ रामेछाप    १०,०००
१०० रमेश गुरूङ  लिखु ८ नुवाकाेट  ९८४१८०३३२७ १०,००५
१०१ हर्क याेञ्जन  काटाकुटी ६ दाेलखा  ९८४१४०५८२४ १०,००५
१०२ चिनी माया तामाङ शैलुङ भुरूङ्ग ३  ९७४१०४८००२ १०,४००
१०३ धनकुमारी लामा  शैलुङ ३  ९७४१०४७००२ १०,१००
१०४ अाेमा तामाङ  पात्ले  ९८१४७८४२९८ १०,५००
१०५ बिर्ख बा. माेक्तान  शैलुङ भरूङ्ग ३  ९७४१०४८००२ १०,१००
१०६ ज्ञानेन्द्र माेक्तान (खम्बाेलिङ गुम्बा भेट्पु) मेलुङ ४  ९८०८१९८२८५ १०,०२०
१०७ ज्ञानी माया माेक्तान  बाैद्द ६  ९८०३५१२४९४ १०,०००
१०८ डि बी घिसिङ      १०,०००
१०९ सरमान तामाङ      १०,०००
११० फुर्वा शेर्पा  जिरी ढुङ्गे ४ दाेलखा  ९८४९००१५५३ १०,०००
१११ छाेनाम माेक्तान  दाेरम्बा रामेछाप  ९८५११९०२७५ १०,०००
११२ कृष्ण कुमार लामा  डडुवा ७ रामेछाप  ९८४१२१६६४९ १०,०००
११३ भल्ह्यु माचिग ल्हाछाेग  बाैद्द ६  ९८५१०८४२९० २५,०००
११४ कुन्साङ लामा परिवार  फस्कु लामा टाेल दाेलखा  ९८०७९३८७४४ १०,०००
११५ कृष्ण लामा    ९८१८८१५९१८ १०,०००
११६ दिलिप कुमार लामा  हाडीखाेला ४ मकवानपुर    १०,०००
११७ अाशालाल याेञ्जन  दाेरम्बा ३ रामेछाप  ९८०४८६९०२२६ १०,०००
११८ खेम कर्मा लामा  गाैश्वरा ताम्चेत  ९८४१२५४५६२ १०,०००
११९ लाल बा. घिसिङ  काटकुटी २ दाेलखा ९८१३४८७५८८ ९,०५०
१२० इमान सिह याेञ्जन  लिसंखु ६ सिन्धुपाल्चाेक  ९८५१०४७७८१ ७,०००
१२१ हिसि डाेमा शेर्पा  डडुवा ७ रामेछाप  ९८४१०९८०८७ ६,००५
१२२ विना तामाङ  चनखु रामेछाप  ९८४९१०२७६५ ६,००५
१२३ पि जि शेर्पा  बेल्जीयम    ६१०७
१२४ अाङ लाक्पा शेर्पा  साेलु    ६२२९
१२५ चम्पा लामा  स्वयम्भु  ९८०३३४७०१० ६०००
१२६ तारा कमल मान्धर लामा थाङ्का  ठमेल  ९८४१७०६६३० ६१००
१२७ डाेल्मा शेर्पा  डडुवा ७ रामेछाप  ९८४३४७८८०९ ५५०५
१२८ छिरिङ गाेम्पाे शेर्पा  डडुवा ९ रामेछाप  ०४९९०६०८ ५५०५
१२९ कर्म शेर्पा  डडुवा ७ रामेछाप  ९७४१११३२५३ ५००५
१३० लाेपेन झाेपा लामा  स्वयम्भु  ९८४१५८५४१३ ५०००
१३१ कुल बहादुर कार्की  मेलुङ ३ दाेलखा  ९८४१२८३७०० ५१११
१३२ निमा तामाङ  मेलुङ ३ दाेलखा  ९८६०८०५५९२ ५०००
१३३ धर्मराज याेञ्जन  दाेरम्बा ७ रामेछाप  ९८०३२९६०३२ ५०००
१३४ जीवन माेक्तान  शैलङश्वरी दाेलखा ६  ९८४१२९०४५९ ५०००
१३५ श्याम घिसिङ  शैलुङश्वरी ६ दाेलखा  ९८४०७७४४०९ ५१५५
१३६ डाेल्मा माेक्तान  भेट्पु ७ दाेलखा  ९८४९२१४५११ ५५०५
१३७ राजु थाेकर तामाङ  भि न पा चाेथाङ दाेलखा  ९८१ं४१२३४१५४ ५५००
१३८ विष्णु लामा  दाेरम्बा २ रामेछाप  ९८५११८०९३५ ५०२५
१३९ धर्म प्रवदन चिन्तन विस्तार केन्द्र  नयाबस्ती  ९८१००३६४७१ ५००५
१४० मशली तामाङ  धारापानी रामेछाप  ९८४३२२६६१५ ५०२५
१४१ काजीमान थाेकर  बाैद्द काठमाडाैं  ९८१३२२७५४२ ५०००
१४२ चक्र वहादुर लामा श्रमथली ९ काभ्रे  ९८५१०७७०७७ ५००५
१४३ रानुकान्छा याेञ्जन  रामहिटी बाैद्द  ९८०३९०४१५६ ५००५
१४४ कृष्ण हरी श्रेष्ठ  दाेरम्बा १ ९७४४०६२०३५ ५५५५
१४५ जम्बला लामा  काभ्रे शिशाखानी  ९८५१०७८७८९ ५०००
१४६ बाटुली बल  सासिम    ५०००
१४७ मङसिरे दाेर्जे लिङ  दाेरम्बा १  ९८११०३९६०३ ५१०५
१४८ कर्म तामाङ  फस्कु दाेलखा  ९८०३८८२२३९ ५०००
१४९ निमा तेन्जीन शेर्पा  डडुवा  ९८४९६४७१५७ ५१०५
१५० छिरिङ लामा माेक्तान  भुरूङ्गा २ दाेलखा ९८६०३१६३८६ ५१०५
१५१ सराेज तामाङ गाेले  ग्याङशुका ठाेकरी  ९८४१०७२१८० ५५५५
१५२ कर्म हिशे परिवार  दाेरम्बा बारखाेप    १००५६
१५३ वाङगेल माेक्तान  दाेरम्बा रामेछाप  ९८६१७१९८४३ ५०००
१५४ चिन बहादुर तामाङ  शैलुङ गापा १ दाेलखा    ५०००
१५५ पुर्न जंग राइ धनकुटा    ५०००
१५६ कृष्ण लामा     ५०००
१५७ कैलाश राणा मगर  दाेरम्बा १ रामेछाप  ९८५११९४३४१ ५००५
१५८ गाेपी याेञ्जन  मेलुङ ४ दाेलखा  ९८४१५७३४८६ ५०००
१५९ सञ्चु बाेम्जन  फस्कु दाेलखा  ९८५१०८४२९० ५०००
१६० निमा कर्साङ शेर्पा  विगु  ९८१८४२४००५ ५५५५
१६१ पुर्ण ब्लाेन तामाङ उदयपुर ९८२३६५७१२० ५५५५
१६२ लाे गुरूङ चारघरे, महाराजगंज ९८०३२२७८४९४ ५०००
१६३ तेञ्जील्हामु शेर्पा डडुवा–७, रामेछाप   ५०००
१६४ कृष्णबहादुर लामा नयाँबस्ती–३,  ९८४१०१९२२९ ५०००
१६५ ढल्कु काठमाडाैं   ९८४९४२५०९९ ५१००
१६६ धनमाया तामाङ दाेरम्बा–२, रामेछाप ९८४९०४८२४५ ५००५
१६७ अम्बरबहादुर याेञ्जन खाँडादेवी–६, रामेछाप ९८४१५७२१७५ ५१०५
१६८ पदमलाल याेञ्जन मागापाैवा, दाेलखा ९८१८२५३३३२ ५०००
१६९ साेनाेर्वु शेर्पा ताताेपानी, सिन्धुपाल्चाेक ९८६२२५७९०७ ५००५
१७० कैलाशचन्द्र माेक्तान मेलुङ गापा–३, दोलखा ९८४१४५३०२७ ५५५५
१७१ ज्ञानश्री सहकारीा बाैद्ध, तिनचुली   ५०००
१७२ किरण श्रेष्ठ     ५०००
१७३ दिपक याेञ्जन लामा     ५०००
१७४ समिर याेञ्जन लामा     ५०००
१७५ कमल याेञ्जन लामा     ५०००
१७६ निमादाेर्जे तामाङ डडुवा–७, रामेछाप ९८६४९३९८३४ ५०००
१७७ ज्ञानबहादुर तामाङ खाँडादेवी, रामेछाप ९८४१५७५७३३ ५०००
१७८ दिवस घिसिङ खाँडदेवी, रामेछाप ९८६१९२९१२९ ५०००
१७९ अणु लामा घिसिङ अारूबारी, काठमाडाैा. ९७४१२५५६०५ ५००५
१८० टासी ह्याेल्मो     ४८८७
१८१ टाेनी भिचरी हाउस     ४०००
१८२ दावादाेर्जे तामाङ भुरूङ्गा–२ ९८०३६७२८६९ ३०००
१८३ सीता लामा ध्याङ–६, दोलखा ९८०३३७७८२६ १०५०
१८४ अजय मोक्तान भीनपा, मकैबारी, दोलखा ९८४१५२११७५ ११००
१८५ सञ्जु मोक्तान लगनखेल, ललितपुर ९८०३६१८७१७ ३०५५
१८६ बलराम योञ्जन बाैद्ध, फुलबारी ९८४९३४२८२७ १५००
१८७ छिरिङ तामाङ ध्याङ–६, दोलखा ९८४१५८१२०३ १५२५
१८८ श्यामबहादुर तामाङ सर्सिङखर्क–४, काभ्रे ९८५१०७७०७७ २५००
१८९ भुवन माेक्तान दाेरम्बा–२, रामेछाप ९८४९१८३५२४ ३००५
१९० ठुलाेबाबु तामाङ चापखुरी–९, काभ्रे ९८४१४६५९५७ २५००
१९१ धनबहादुर गोले बाैद्ध, काठमाडाैा. ९८४९७१३३१४ २५०५
१९२ लीलाबहादुर थोकर दोरम्बा–४, रामेछाप ९८५१२८२२१ ३००५
१९३ सिंह बहादुर लामा माझीफेदा–५, काभ्रे ९८४१३१७६६१ २००५
१९४ रामकाजी माेक्तान छहरे–३, दोलखा   १०००
१९५ श्याम लाल योञ्जन काेटेश्वर,काठमाडाै. ९८०३०१४०९० २५००
१९६ तेञ्जिङ थोकर रामेछाप ९८४१९०८०७१ ३०००
१९७ सबीलाल तामाङ दोरम्बा–२, रामेछाप ९८४१५५६३३७ २५००
१९८ प्रेमबहादुर लामा नयाँबस्ती, जोरपाटी ९८०८२४४३७७ २१००
१९९ मानबहादुर गोले रामेछाप ९८४१८४०४०० ३०००
२०० जंगबिर मोक्तान दोरम्बा, रामेछाप ९८४३१२२०२५ २५००
२०१ सरस्वती लामा नयाँबस्ती, जोरपाटी ९८०८२४४३७७ २०००
२०२ याङ दाेर्जे लामा  दुधपाेखरी ३ दाेलखा  ९८४१७१२३८१ ११५५
२०३ दिक्पाल  नयाँबस्ती जाेरपाटी  ९८१३६४९३३१ १००५
२०४ सलामसिहँ तामाङ  मुलपानी काठमाडाैं  ९८४१७४९२४२ १००५
२०५ निमा दाेर्जे लामा  दाेलखा  ९८१८०४१३०९ ११००
२०६ कृष्ण तामाङ परिवार  दाेरम्बा ३ रामेछाप ९८४९३७७१३२ १०००
२०७ पासाङ डाेल्मा याेञ्जन  नयाँबस्ती जाेरपाटी  ९८१८३७७०९४ २००५
२०८ कर्म याेञ्जन लामा सिपा ठुलाेधादिङ ५ ९८०८७४२०३५ १५१०
२०९ अाशिस लामा सिपा ठुलाेधादिङ ५ ९८४१८२२४८० १५००
२१० दावा लामा याेञ्जन  स्वयम्भु काठमाडाैं  ९८४१२३७१८१ २५५५
२११ नाेर्बु याेञ्जन  भुवल डाँडा तिनचुली   १०५५
२१२ चरिमाया तामाङ  ककनी नुवाकाेट  ४४२४९३४ १०५५
२१३ देवकुमारी माेत्तान जनकपुर    ११०५
२१४ रत्न बहादुर लामा  काटकुटी भुरूङगा दाेलखा ९८१३२३०८१  
२१५ निमा ग्याम्चाे लामा  भालखाेप, रामेछाप ९८५११४४६८७ ५०५
२१६ लाेक बहादुर वाइबा  पनाैति काभ्रे ९८४१९१२८५५ १५००
२१७ माया माेत्तान परिवार  कपन काठमाडाैं ९८४१७०८४०४ ११५५
२१८ सुकु डाेमा तामाङ मागपाैंवा ३ दाेलखा  ९८४३९२१२४८ १०२५
२१९ थिर माया तामाङ मागपाैंवा दाेलखा  ९८४१०४०४६३ १५२०
२२० विष्णुमाया तामाङ मागपाैंवा दाेलखा  ९८१४८२००४७ १०५०
२२१ पुर्णमाया बज्यु  कपन मिलनचाेक  ४८१०७६५ ११००
२२२ धावा डाेल्मा घिसिङ  मागपाैंवा दाेलखा  ९६१४९३७१४० १५००
२२३ नारायण थान म्हानि छाेक्पा बुढानिलकन्ठ ९८४११६३२८५ ४४००
२२४ कान्छा तामाङ  तिनचुली बाैद्द  ९८४११३५४४८ १०१०
२२५ मान बा मगर  रामेछाप  ९८४१०२९४४८ २००५
२२६ सम्भु लामा  नयाँबस्ती जाेरपाटी    १५००
२२७ सीता माेत्तान  नयाँबस्ती जाेरपाटी  ९८५१०२६६५७ १०१०
२२८ लनाम दाेर्जे तामाङ  ठुलपर्सेल काभ्रे  ९८४११०२०३५ २५००
२२९ लाक्पा दाेर्जे तामाङ ठूलाेधादिङ सिन्धुपाल्चाेक  ९७४१२३०००८ १५००
२३० असल याेञ्जन  दाेरम्बा रामेछाप ९८४१७२८५४६ २००५
२३१ सरस्वती पाख्रिन  राताेपुल काठमाडाैं  ९८४१४००५४४ २१००
२३२ मठे लामा  डडुवा रामेछाप    ११००
२३३ कृष्ण बहादुर लामा परिवार  काठमाडाैं   १५००
२३४ छिरिङ शेर्पा लामा  डडुवा रामेछाप    ११००
२३५ कुमारी तामाङ नयाँबस्ती जाेरपाटी  ९८४१८७५७५ १००५
२३६ सविना लामा  लखनपुर रामेछाप ९८४१९४१९५६ १०५५
२३७ सीता तामाङ रामेछाप गागल भदैरे ९८४१९४१९५६ १०५५
२३८ सत्नमाया लामा  तामाङ गुम्बा नयाँबस्ती  ९८६००७८४१८ २५००
२३९ माया तामाङ  नयाबस्ती जाेरपाटी  ९८४१५४६३४३ १००५
२४० डाेल्मा तामाङ हिले सिन्धुपाल्चाेक  ९८०३२६१९४६ १०५०
२४१ फुलमाया तामाङ  भुषाफेदा दाेलखा ९८४१०१०४६१ ११००
२४२ मुङग डाेल्म तामाङ  भुरूङगा दाेलखा  ९८४९०४०१५२ ११००
२४३ पेमा ल्हाेल्माे लामा ठूलाेधादिङ सिपा  ९८४१८४४८६० १०५०
२४४ दावा दाेर्जे तामाङ  भुरूङगा दाेलखा  ९८०३६७२८६९ ३०००
२४५ कर्ण तामाङ सिन्धुली    १०००
२४६ लामा ग्याल्छेन लामा  बाैद, तिनचुली    २००५
२४७ राजु रूम्बा परिवार  बाैद    ८५०
२४८ राजु लामा  पेप्सीकाेला  ९८४९८४८४६४ १०००
२४९ लिला याेञ्जन  दक्षिणढाेका  ९८४३००७५७७ १०००
२५० लहागी शेर्पा  डडुवा रामेछाप   २१००
२५१ छेकी भुटी शेर्पा डडुवा रामेछाप    २०००
२५२ अमृत शर्पा दाेरम्बा  ९८४३३८२८८३ २५०५
२५३ चन्द्र बहादुर मैनाली  काभ्रे  ९८४१४६०२९६ १०००
२५४ स्व. कर्म डाेन्डुब लामा  अत्तरपुर सि.पा.   ३४००
२५५ जे वाङदु शेर्पा  डडुवा रामेछाप ९८६१२११२८२ १०५०
२५६ टासी म्हेम्हे  रसुवा  ९८५१०२१८५७ १०५०
२५७ टाइगर ट्राभर्ल प्रा लि. ठमेल  ९८५१०६५५१८ १०००
२५८ लक्ष्मण सर  ठमेल  ९८४१७६१२६९ १०००
२५९ राममाया महर्जन बसन्तपुर  ४२१५५३० १०५०
२६० सिनेम्याक्स टाभर्स लाजिमपाट काठमाडाैं ९८२३०२३३३८ १०५०
२६१ खेम केसी    ९८४१५२९३२६ १०५०
२६२ अाेङमाे गुरूङ गाैरीगाउँ  ९८०३८७६२९९ ११०५
२६३ श्याम लामा ठूलाेपाखार सि पा  ९८४१३१५१६२ १०००
२६४ बुद लक्ष्मी लामा भुरूङगा दाेलखा   २१०५
२६५ अानी जन्तरी लामा भुरूङगा दाेलखा    १०००
२६६ स्व छिरिङ दाेर्जे लामा  भुरूङगा दाेलखा   १०००
२६७ लमिन डाेल्माे तामाङ गाेश्वरा रामेछाप   २१००
२६८ दावा तामाङ माकालबारी   १०००
२६९ भत्त बहादुर तामाङ  लमजुङ   १४५०
२७० अंश बहादुर लामा लमजुङ   १०००
२७१ निर कुमार भुजेल  खाेटाङ   १०१५
२७२ दिनेश लामा स्वम्यम्भु   २९००
२७३ लाल बहादुर पुन मगर  पाेखरा    २९००
२७४ भुवन तुलधार  बाैद    २९००
२७५ दिनेश लामा स्वयम्भु    २९००
२७६ स्व माेतेन्द्र श्रेष्ठ  ठमेल   २५००
२७७ विजेन्द्र चाैधरी  सुनसरी    ७२५
२७८ प्रेम लाल माेत्तान दाेरम्बा रामेछाप ९७४१२३४४६८७ १०००
२७९ पेमा तामाङ माेत्तान  लिसंखुपाखर ८ सि.पा. टिमुरे ९८४९६५६१४७ १००५
२८० बल बहादुर तामाङ  दाेरम्बा रामेछाप   १५००
२८१ साइली लामा     १०००
२८२ पेम्बा छिरि शेर्पा  ब्रिसबेन    १२२२
२८३ तेन्जी शेर्पा अाराेस लिजबाेन    १८३२
२८४ पेम्बा छिरि शेर्पा  साेलु   १२२१
२८५ दावा शेर्पा  पर्चुगल    १२२२
२८६ गेल्बु शेर्पा  पाेर्चुगल   १२२१
२८७ नवाङ दावा शेर्पा  पाेर्चुगल    ३६६५
२८८ निमा साङगे शेर्पा पाेर्चुगल    २४४२
२८९ फुल खाम्जी शेर्पा  बेल्जियम    १२२१
२९० ग्याल्जेन शेर्पा पाेर्चुगल    १२२२
२९१ साङजे शेर्पा दाेलखा    २४४२
२९२ शुर्य हमाल  पाेर्चुगल    २५६५
२९३ छिरिङ शेर्पा  अत्तरखेल    ५००
२९४ फुकिमा शेर्पा  काेठेश्वर    १००५
२९५ पास गेलु शेर्पा  सुस्पा    ११००
२९६ हिशे शे्र्पा  नारायणटार    २५००
२९७ दावा शेर्पा  बाैद टुसाल    २५००
२९८ दावा छिरि शेर्पा  सिन्धुपाल्चाेक    १५००
२९९ नवाङ शेर्पा  दाेलखा    ११५५
३०० छेन्दी नाेार्बु शेर्पा  चुच्चेपाटी    १०००
३०१ नुनु काल्दु शेर्पा  पाेर्चुगल    १२२१
३०२ जाेअाे शेर्पा  पाेर्चुगल    १२२२
३०३ देवकी मगर  बाेलाइस    १२२१
३०४ फूर्वा ग्याल्बाे लामा  बाेलाइस    १८३२
३०५ मलिका तामाङ बाेलाइस    १८३२
३०६ लाक्पा नाेरू शेर्पा  पाेर्चुगल    १२२२
३०७ अाङ ल्हामु  पाेर्चुगल    १२२१
३०८ कर्म गुरूङ पाेर्चुगल    १२२२
३०९ पाल्साङ लामा  पाेर्चुगल    १३४४
३१० कुमारी तामाङ बाेलाइस    १३४४
३११ पाल्माे शेर्पा  बाेलाइस    १२२२
३१२ ल्हाक्पा  बाेलाइस    १२२१
३१३ निमा शेर्पा  अाराेइस    १२२२
३१४ जीवन थापा इन्टेन्ट   १२२२
३१५ साेनाम शेर्पा  बाेलाइनास    ३०५४
३१६ जगदीश राइ बाेलाइनास    १२२१
३१७ साेनाम शेर्पा जाेरपाटी    १५००
३१८ छिरिङ गाेन्जाे शेर्पा  बाैद    ११०५
३१९ गेन्दे शेर्पा जाेरपाटी    १०५०
३२० रिस्याङबाे शेर्पा दाेलखा   १०५०
३२१ कार्साङ शेर्पा दाेलखा    १०५०
३२२ नवाङ तेन्जिन  बाैद टुसाल    १०५०
३२३ साेनाम लामा तामाङ दक्षिणा ढाेका ४९१३०१९ ११००
३२४ राम कुमार लाे  छाउनी  ९८२३०५०५९४ ३१०५
३२५ टासी माेक्तान सैलुङ दाेलखा  ९८०७६७३७०५ १०१०
३२६ साङमाे माेत्तान  सैलुङ दाेलखा  ९८४१७४४१७० १००५
३२७ जाङमाे माेत्तान सैलुङ दाेलखा    १००५
३२८ लक्क्षमन तामाङ  मेलुङ दाेलखा ९८४४३२८८१२ १०००
३२९ सीता लामा सातदाेबाटाे ९८१३६६९१४२ २०००
३३० दिलिप कुमार लामा दाेरम्बा रामेछाप  ९८६०७७१४८० ४१२५
३३१ लाल बहादुर माेत्तान बाैद  ९८४३१९००२४ २००५
३३२ शिवपुरी जिम्बा  बाघद्दार   १०००
३३३ बैनु तामाङ गल्फुटार  ९८४११६३७२६ ३०००
३३४ पेमा याेञ्जन  चाेथाङ दाेलखा  ९८४१५९६५३८ २५५५
३३५ गणेश लामा डडुवा रामेछाप ९८१६८००९८६ १०२०
३३६ भद्र मगर  रामेछाप जुगेपानी    १०००
३३७ वाङ छिरिङ शेर्पा  डडुवा रामेछाप   १०२०
३३८ कर्म जेट तामाङ  डडुवा रामेछाप    १०००
३३९ प्रेम बहादुर तामाङ दाेरम्बा रामेछाप  ९८२३०४४४२६ १०१०
३४० सिंह राज याेञ्जन  दाेरम्बा रामेछाप  ९८४९०४३७३४ १००५
३४१ मन कुमारी तामाङ  फस्कु दाेलखा   १००५
३४२ दावा माेत्तान फस्कु दाेलखा    १००५
३४३ साेनाम लामा भुरूङगा दाेलखा ९८६४८४०४१० २३४५
३४४ भिम सुनुवार  ललितपुर  ९८४९४४१०६० १५००
३४५ राेशन लामा परिवार  काटकुटी दाेलखा  ९८१३४६६६६७ १०००
३४६ ठूलाे दासाङ्माे शेर्पा  डडुवा रामेछाप    २०२०
३४७ रत्न माया तामाङ  मेलुङ दाेलखा    २०००
३४८ चम्पा स्याङदेन  कुलेश्वर  ९८४१४१९५३२ १००५
३४९ दावा शेर्पा  दाेरम्बा रामेछाप    १६०५
३५० हरि बहादुर माेत्तान  दाेरम्बा रामेछाप  ९८४४३८९५८७ १०००
३५१ जरेन्द्र तामाङ दाेरम्बा  ९८१८५४०८७५ १५१०
३५२ कुङगा माेत्तान  चितवन  ९८१११३२६९० १०२०
३५३ नि डाेमा शेर्पा  डडुवा रामेछाप    १०५०
३५४ अन्जीता घिसिङ दाेरम्बा रामेछाप ९८०९६२०७६० १०१०
३५५ मिना तामाङ सैलुङ    १०१०
३५६ अविशेक लामा डडुवा रामेछाप  ९८१४४८६८६९ १०१०
३५७ कुङ्गा याेञ्जन  काठमाडाैं   ५००
३५८ सुनमाया तामाङ दाेरम्बा रामेछाप    ५१०
३५९ पुष्पमाया तामाङ दाेरम्बा रामेछाप    ५५५
३६० कसिङ लामा  डडुवा    १००५
३६१ नाेर्बु लामा  सैलुङ  ९८१००३७९७४ १०५०
३६२ रत्न बहादुर लामा  चाइछाप दाेलखा  ९७४१४२०००१ १०५०
३६३ दाेर्जे तामाङ डडुवा रामेछाप    १५००
३६४ अमर बहादुर श्रेष्ठ  राजभिर दाेरम्बा    १०२०
३६५ विष्णुमाया नेवार  दाेरम्बा रामेछाप    १०५०
३६६ निर्मल सुनुवार  ललितपुर  ९८४१२२१३७३ २५००
३६७ छिरिङ शेर्पा  डडुवा रामेछाप    १११०
३६८ नन्द माया सुनुवार  ललितपुर    १००५
३६९ सानुकान्छा तामाङ  दाेरम्बा रामेछाप  ९८४४१२३४०१ १५१०
३७० डाेमा शेर्पा  डडुवा रामेछाप    १०५०
३७१ पेम्बा तामाङ  साेलुखुम्बु  ९८४१२२२८०८ २००५
३७२ फुल माया  साेलुखुम्बु    १०००
३७३ बिमला तामाङ  साेलुखुम्बु  ९८६१००७७८१ १००५
३७४ टिका मगर  काठमाडाैं  ९८०८४५९९१९ १०००
३७५ धनजीत लामा काभ्रे    १०००
३७६ राम लामा  जाेरपाटी बाैद    १०००
३७७ दावा छिरिङ तामाङ  बाैद अरवैकं  ९८०८९१७६७६ १५००
३७८ काल्साङ ग्याछेन  तिनचुली  ९८४१२१६९७४ १०००
३७९ धनछुङ घिसिङ  अरवबैक  ९८४१२२२२२७ १०००
३८० पाेपा कर्म भाइ  बाैद  ९८६०८४४३०८ १०००
३८१ स्याङतान रिहिक संघ  बाैद  ४४९०९९४ १०००
३८२ सुरेश व्यञ्जनकार  बनेपा   १०००
३८३ घायलेक  बाैद  ९८१००८७०७६ १०००
३८४ बुद लामा  नुवाकाेट    १०००
३८५ चाैहान तामाङ      ११००
३८६ हस्तमान लामा  दाेरम्बा रामेछाप    १००५
३८७ लाल ध्वज लामा दाेरम्बा रामेछाप    १००५
३८८ निपु लामा  बाैद    ११०५
३८९ धन बहादुर घिसिङ  राैतहट    १००५
३९० राजराम सिपाइ  कुमारी गाल    १००५
३९१ माधव नारायण धाैगडा  कुमारीगाल    १०११
३९२ स्तुपा रेष्टुरेन्ट  बाैद    ५००
३९३ उत्तर लामा  बाैद    ५००
३९४ चन्द्र दाेङ  बाैद    ५००
३९५ नानीराम तामाङ बाैद    ५०५
३९६ साेवि लामा  बाैद    ५००
३९७ प्रकाश घले  नुवाकाेट  ९८०८०९३९८६ ५०१
३९८ पृथ्वी श्रेष्ठ  बारा निजगड  ९८५१०५२४२४ १०००
३९९ माइली तामाङ  काभ्रे  ९८०८२१९४२४ ५००
४०० नाेर्गिन लामा  तिनचुली  ९८१८६१५५३२ ५०५
४०१ सीता तामाङ  जाेरपाटी  ८९४१६९६९६० ५०५
४०२ विजय व्याबक  नयाँबस्ती जाेरपाटी  ८९६१३९०९०५ ५०५
४०३ मुसुरी डाेल्माे याेञ्जन  लिसंखु सिपा    ५०५
४०४ कृष्ण मुरारी तामाङ  बासबारी काठमाडाैं  ९८४१३२५५१८ ५५०
४०५ अमर बहादुर तामाङ मागपाैवा दाेलखा  ९८४४००२३४७ ५०५
४०६ कान्छी माया भज्यु  कपन  ९८४९९९००५३ ५५०
४०७ काली माया भज्यु  कपन   ५५०
४०८ बाटुली लामा  ठूलाेधादिङ सिपा    ५२०
४०९ निर्मला लामा  गठ्ठाघर भत्तपुर    ५२१
४१० छ्याेइसाङ परिवार  तिनचुली    ६००
४११ साेमरानी  गाेठ्ठाटार    ५००
४१२ सीता गाेले  पेप्सीकाेला    ५५५
४१३ निमा शेर्पा बाैद    ५००
४१४ पान ज्याेति तामाङ  तिनचुली    ५०५
४१५ धन बहादुर तामाङ  तिनचुली    ५०५
४१६ पेमा तामाङ सिपा ब्राना  ९८१३०३०३२० ११००
४१७ मुस्कान याेञ्जन      ५००
४१८ हिरालाल घिसिङ     ५००
४१९ उर्गेन परिवार      ५१५
४२० उमा लामा तामाङ  अत्तरखेल    ५००
४२१ प्रल्हाद तामाङ अत्तरखेल    ५००
४२२ अाशिस गाेले  मिरक दार्जेलिङ    ५००
४२३ सुमिता थिङ  बाैद    ५००
४२४ स्व हिमाल लामा रूम्बा  बाैद टुसाल    ५००
४२५ हिमा सागार र विमला लामा      ५००
४२६ निपुन लामा रूम्बा  तिनचुली    ५००
४२७ पदम प्रमय श्रेष्ठ  गह्यस्वरी    ५००
४२८ सुकुमाया लामा  ककनी    ५००
४२९ काइली लामा  टुसाल   ५००
४३० फुरी शेर्पा    ९८०३६७०४९५ ५२०
४३१ लक्ष्मी माया तामाङ  ठुलाेधादिङ सिपा    ५००
४३२ विष्णु वहादुर तामाङ  तेमाल काभ्रे  ९८५१००४६५१ ५००
४३३ राजकुमार श्रेष्ठ  अत्तरपुर सिपा  ९८४१३९००५२ ५००
४३४ टिका बहादुर लकाइ  मेलुङ  ९८४१५७६७९८ ५००
४३५ श्री कृष्ण कावा  भत्तपुर  ९८४१२५७५०७ ५०१
४३६ शंकर वहादुर श्रेष्ठ  काठमाडाैं  ९८१४२६०६१८ ५००
४३७ समड्रुव शेर्पा  डडुवा रामेछाप  ९८१८३३१८९४ ५५०
४३८ बिनाेद पहेली  भैरव बुटवल  ९८६००४६३१० ५५०
४३९ अचुत प्रसाद थपलिया  नुवाकाेट ९८४१९८६९९४ ५००
४४० मिन थापा  ठमेल  ९८४१२८०८४८ ५००
४४१ कलिगाे ट्राभल  ठमेल  ४२६९३४६ ५००
४४२ हाेलिडे यडभान्चर  ठमेल  ९८५१०९६२०३ ५००
४४३ लिभास कलेक्सन  साेह्रखुट्टे  ९८४९०८५४२९ ५००
४४४ ग्याजेन  गाैरीगाउँ ४८९०४७४ ५००
४४५ यान्चेन शेर्पा  गाैरीगाँउ    ५००
४४६ हरि मम  चितवन  ९८४१६७८४९९ ५००
४४७ मति तामाङ रामेछाप खाँडदेवी    ५००
४४८ फुलमाया तामाङ  रामेछाप गाेश्वरा    ५२०
४४९ इन्द्र बहादुर लिम्बु  धरान    ५३०
४५० दिनेश तामाङ  चित्तवन    ७२५
४५१ जीत बहादुर तामाङ  पाेडी  ९८५१८४८४५६ ५००
४५२ साेम तामाङ  दाेरम्बा रामेछाप  ९८५४०४३३३५ ५५५
४५३ अशाेक शर्पा  सिन्धुपाल्चाेक  ९८०८८५०७९५ ५००
४५४ पाशाङ शेर्पा  सिपा  ९८२३०९८५४१ ५००
४५५ बाबुलाल तामाङ  ताम्चेत सिलम चाैउर  ९८१८८४५९४९ ५००
४५६ कर्म बहादुर जिम्बा  ताम्चेत सिमल चाैउर    ५००
४५७ कुङगा माेत्तान  रामेछाप    ५००
४५८ खम्बा बहादुर गाेले  भेट्पु दाेलखा    ५००
४५९ प्रेम तामाङ  दाेलखा   ५००
४६० नविन कुमार गाेले  दाेलखा  ९८१६६५९९०१ ५००
४६१ रण बहादुर श्रेष्ठ दाेरम्बा    ५००
४६२ निमा दाेर्जे पाख्रिन  सिन्धुपाल्चाेक    ५००
४६३ पासाङ तामाङ  सिन्धुपाल्चाेक    ५००
४६४ नेत्र पहारी  लेख खर्क रामेछाप  ९८६१६४४६३३ ५००
४६५ बम माया तामाङ  दाेलखा    ५००
४६६ रहरी तामाङ  रामेछाप  ९७४४०४१२४० ५०५
४६७ सर्मिला तामाङ दाेलखा ९८०८९१७८१५ ५००
४६८ श्रीमान तामाङ  मेलुङ    ५००
४६९ पाशाङ शेर्पा सिपा भाेटेकाेशी    ५०५
४७० साङ्गे शेर्पा  तिनचुली बाैद    ५५५
४७१ पाेनाग्ये  बाेलाइस    ६११
४७२ कानाेर्बु सेर्पा  दाेलखा    ५५५
४७३ सुस्मिता तामाङ  बाैद  ९८४१०७२२८४ ५०५
४७४ कुमारी तामाङ  बाैद  ९८०३३७१३३७ ५०५
४७५ फुर्साङ लामा  भिमेश्वर दाेलखा    ५०५
४७६ कर्म बहादुर तामाङ  दाेरम्बा रामेछाप  ९८६००४८४४९ ५००
४७७ हिरामान बल  काभ्रे  ९८५१०३८६३० ५२०
४७८ जयन्ती तामाङ परिवार  फस्कु दाेलखा  ९८५१०८४२९० ५५५
४७९ सुन्दर लामा  रामेछाप  ९८६०५०१२६३ ५०५
४८० तारा लामा  बाैद    ५०५
४८१ सानु पाख्रिन  सिपा  ९८१६०६५२२९ ५५०
४८२ लाे सुर्य लामा  मन्थली  ९८४९४७६५५१ ५५०
४८३ तुल बहादुर मगर  रामेछाप जुगेपानी    ५२०
४८४ चन्द्र बहादुर तामाङ  डडुवा रामेछाप  ९६१९२५२६७१ ५१०
४८५ शिव माया मगर  जुगेपानी रामेछाप   ६००
४८६ तुल बहादुर लामा  डडुवा रामेछाप  ९८४१६००००१ ५०५
४८७ असली माया तामाङ डडुवा    ५००
४८८ नाेर्बु शेर्पा  डडुवा रामेछाप    ५०५
४८९ प्रमिला श्रेष्ठ  गाेरखा  ९८४१४१९५३२ ५०५
४९० हर्क माया तामाङ  दाेरम्बा रामेछाप    ६००
४९१ बिमला तामाङ ढुङ्गे    ५२०
४९२ भक्त बहादुर तामाङ  रामेछाप दाेरम्बा    ५१०
४९३ लाल  बहादुर याेञ्जन  दाेरम्बा रामेछाप    ५१०
४९४ लमिन डाेल्मा तामाङ  दाेलखा भुङगा    ५५०
४९५ मान बा तामाङ  चाम्चेत    ५००
४९६ जय बहादुर तामाङ  दाेलखा भुरूङगा    ५५०
४९७ डम्बर बहादुर मगर  खरिढुङगा    ५००
४९८ विकास लामा  दाेरम्बा    ५००
४९९ अष्ट लक्ष्मी तामाङ दाेरम्बा    ५०५
५०० मारमेन लामा  सैलुङ ३    ५५०
         

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

शैलुङ रिगसुम गोन्पो सेवा समाज

img

१. परिचय शैलुङ रिगसुम गोन्पो सेवा समाज गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था हो । बौद्ध ...

गतिविधि

सैलुङ रिगसुमको बार्षिकोत्सव सम्पन्न शैलुङ ज्याङछ्युव छ्योर्तेनको जानकारी सैलुङअनलाइमा  झ्याङछुव छयोर्तेन निर्माणका लागि प्रवासबाट ७२ हजार सहयोग शैलुङमा निर्माणाधीन छ्योर्तेनलाई कल्याण गुठीको सहयोग शैलुङमा निर्माणाधिन छ्योर्तेनको लागि दोरम्बाले १५ लाख बजेट विनियोजित दावा छिरिङले गरे ...

पत्रपत्रिका

सबै